Chỉ số P/E

Một thước đo hữu ích để xác định mức độ hấp dẫn của giá cổ phiếu của một công ty so với thu nhập hiện tại là chỉ số P/E. Vậy, P/E là gì? Cùng VnBiz tìm hiểu trong bài viết này nhé.

P/E là gì?

P/E (viết tắt của Price to Earning Ratio) dịch ra tiếng Việt là hệ số giá trên lợi nhuận của một cổ phiếu, là chỉ số tài chính dùng để đánh giá mối liên hệ giữa thị giá hiện tại của một cổ phiếu so với tỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS).

Chỉ số này cho biết các nhà đầu tư sẵn sàng trả giá bao nhiêu cho một cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Hiểu một cách đơn giản, P/E là giá mà nhà đầu tư đang trả cho 1 đồng thu nhập hoặc lợi nhuận của công ty.

Ví dụ:

Cổ phiếu A đang giao dịch ở mức 24 USD và thu nhập trên mỗi cổ phiếu trong khoảng thời gian 12 tháng gần đây nhất là 3 USD. thì cổ phiếu A có tỉ lệ P/E là 24/3 = 8.